Czym jest Projekt Steern? Steern Projekt, to miejsce dla wszystkich, którzy związani są z kryptowalutami, lub chcą się nimi zająć. Zadaniem Steern Projekt, jest zbudowanie społeczności popierającej kryptowaluty, oraz promowanie własnej marki. Steern to cyfrowy token użytkowy (utility token), oraz projekt, którego celem jest propagowanie kryptowalut, jak również samej idei nowej ekonomi opartej o elektroniczny pieniądz. W ramach Projektu Steern chcemy zbudować markę w oparciu o Token, jak i samą działalność. Będziemy udostępniali kolejne platformy, które pomogą Tobie, a tak że innym działać w oparciu o kryptowaluty. Chcemy również rozpowszechniać idee kryptowalut i rozproszonych obliczeń oraz rozwiązań wspomagających działania związane np. z EkoKopaniem kryptowalut.